Декан: доктор фіз.-мат. наук, професор І. О. АнісімовДекан: доктор фіз.-мат. наук, професор І. О. АнісімовФакультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) було відкрито у 1952 р. (до березня 2014 р. – радіофізичний факультет) на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. на фізичному факультеті член-кореспондентом АН УРСР, професором Н. Моргулісом. Першим деканом був І. Дерюгін. На факультеті склалися наукові школи: фізичної електроніки та фізики поверхні, яку очолює академік НАН України М. Находкін; радіофізики та функціональної електроніки на чолі з професором Г. Мелковим; фізики напівпровідників на чолі з академіком НАПН України О. Третяком. Серед науковців, які в різні часи працювали на факультеті, – дійсний член АН УРСР, професор В. Лашкарьов (один із його засновників), член-кореспондент АН УРСР, професор І. Конділенко.

7 науково-дослідних лабораторій і секторів та 8 кафедр:

 • математики та теоретичної радіофізики;
 • електрофізики;
 • фізичної електроніки;
 • квантової радіофізики;
 • комп’ютерної інженерії;
 • нанофізики та наноелектроніки;
 • медичної радіофізики;
 • радіотехніки та радіоелектронних систем.


На факультеті діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій. Тут викладають 2 академіки, 4 член-кореспонденти, 29 професорів, 27 доцентів, 25 асистентів, працюють 24 наукових співробітника; навчаються 768 студентів, 47 аспірантів, 3 докторанти.


Спеціальності для ОР «Бакалавр»:

 1. Прикладна фізика та наноматеріали (освітня програма – «Прикладна фізика та наноматеріали» на базі повної загальної середньої освіти)
 2. Комп’ютерна інженерія (освітня програма – «Комп’ютерна інженерія» на базі повної загальної середньої освіти)
 3. Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма – «Телекомунікації та радіотехніка» на базі повної загальної середньої освіти)
 4. Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма – «Телекомунікації та радіотехніка», зарахування на 2-й курс на базі диплому молодшого спеціаліста)


Спеціальності для ОР «Магістр»:

 1. Прикладна фізика та наноматеріали (освітня програма – «Радіофізика та електроніка»)
 2. Прикладна фізика та наноматеріали (освітня програма – «Медична фізика»)
 3. Комп’ютерна інженерія (освітня програма – «Комп’ютерні системи та мережі»)
 4. Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма – «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»)


Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) підтримує наукові контакти з університетами та науковими установами США, Бельгії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Данії, Тайваню, Кореї, Іспанії, Італії тощо.

Сфера діяльності випускників: установи НАН України – інститути фізики, фізики напівпровідників, металофізики, ядерних досліджень, фізіології; галузеві інститути і конструкторські бюро; державні та приватні підприємства.

Ліцензія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Повернутися на головну сторінку