Декан: доктор фіз.-мат. наук, професор І. О. АнісімовФакультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) було відкрито у 1952 р. (до березня 2014 р. – радіофізичний факультет) на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. на фізичному факультеті член-кореспондентом АН УРСР, професором Н. Моргулісом. Першим деканом був І. Дерюгін. На факультеті склалися наукові школи: фізичної електроніки та фізики поверхні, яку очолює академік НАН України М. Находкін; радіофізики та функціональної електроніки на чолі з професором Г. Мелковим; фізики напівпровідників на чолі з академіком НАПН України О. Третяком. Серед науковців, які в різні часи працювали на факультеті, – дійсний член АН УРСР, професор В. Лашкарьов (один із його засновників), член-кореспондент АН УРСР, професор І. Конділенко.

7 науково-дослідних лабораторій і секторів та 8 кафедр:

 • математики та теоретичної радіофізики;
 • електрофізики;
 • фізичної електроніки;
 • квантової радіофізики;
 • комп’ютерної інженерії;
 • нанофізики та наноелектроніки;
 • медичної радіофізики;
 • радіотехніки та радіоелектронних систем.


На факультеті діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій. Тут викладають 2 академіки, 4 член-кореспонденти, 29 професорів, 27 доцентів, 25 асистентів, працюють 24 наукових співробітника; навчаються 768 студентів, 47 аспірантів, 3 докторанти.

Освітні програми для ОР «Бакалавр»

 1. Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» (4 роки навчання):
  • медичні технології та аналіз даних;
  • мікрохвильова інженерія та фотоніка;
  • нанофізика та наноелектроніка;
  • плазмові технології та поверхневі наноструктури.
 2. Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» (4 роки навчання):
  • інженерія комп’ютерних систем і мереж.
 3. Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» (4 роки навчання):
  • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж.
 4. Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» (на базі диплому молодшого спеціаліста – 3 роки навчання):
  • телекомунікації та радіотехніка.


Освітні програми для ОР «Магістр»

  1. Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» (2 роки навчання):
   • прикладная фізика та наноматеріали;
   • біомедична фізика, інженерія та інформатика.
  2. Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» (2 роки навчання):
   • комп’ютерні системи та мережі.
  3. Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» (2 роки навчання):
   • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж.


Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) підтримує наукові контакти з університетами та науковими установами США, Бельгії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Данії, Тайваню, Кореї, Іспанії, Італії тощо.

Сфера діяльності випускників: установи НАН України – інститути фізики, фізики напівпровідників, металофізики, ядерних досліджень, фізіології; галузеві інститути і конструкторські бюро; державні та приватні підприємства.

Ліцензія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Повернутися на головну сторінку